Позвънете:  +359 988 903 701

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА ЕКИПЪТ НА “ДИНО СПОРТ“ СТРИКТНО СПАЗВА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И ОСИГУРЯВА НА ВСИЧКИ КУРСИСТИ БЕЗОПАСНА СРЕДА

Запиши се

* Курсовете по ски и сноуборд се провеждат в няколко последователни дни или поредни уикенда!

Данни за банков превод

СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ ДИНО“

IBAN: BG52 BPBI 7940 1087 6262 01

BIC: BPBIBGSF

Моля, посочвайте трите имена на детето и датите на ски/сноуборд курса, за който се записва при попълване на данните!

Благодаря!


  скисноуборд


  дане  дане

  Цената на съоръженията не влиза в пакетната цена и се заплаща отделно.

  При неявяване на детето за целия курс на обучение (по независещи от ски-училището причини) се възстановява пълната сума при предварително обаждане от страна на родителите, в противен случай – 70%.

  При посетени един или два дни се връща 50% от таксата за останалите дни. При три и повече посетени дни пари не се връщат. В случай на заболяване на детето, както и в случай на карантина, наложена на детето или на член на семейството му СЛЕД записването за ски/сноуборд курс, но ПРЕДИ началото на курса, ДИНО СПОРТ възстановява платената такса в пълен размер.

  Съгласен/а съм да вземе участие в ски / сноуборд курс, организиран от ДИНО Спорт.Разрешавам снимки на детето ми да се публикуват в сайтовете и брошурите на “ДИНО”.